Hưỡng dẫn các thủ tục thừa kế nhà đất cần những giấy tờ gì ?

Bạn biết gì về các thủ tục thừa kế không ? Đối với các tài sản có được do thừa kế. Đặc biệt là các tài sản phải đăng ký sở hữu như: nhà, đất, xe máy, ô tô… Để được pháp luật công nhận điều này, họ buộc phải thực hiện các thủ tục thừa kế. Hãy cùng duanbinhduonggrandview.com tìm hiểu vấn đề trên

Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, gồm: Các Điều 656, 657, 658 Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 57, Điều 58 Luật Công chứng năm 2014 và Điều 36 Nghị định 23/2015/NĐ-CP, để được thừa kế nhà, đất và các tài sản phải đăng ký sở hữu khác cần phải có những giấy tờ cơ bản sau:

Các thủ tục thừa kế nhà đất năm 2020

1/ Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của người để lại di sản như:

  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ).
  • Sổ tiết kiệm.
  • Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
  • Giấy đăng ký xe và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản khác (nếu có)…
  • Trường hợp không có các giấy tờ này, người thừa kế có thể xuất trình các giấy tờ thay cho thế được pháp luật chuẩn mực đối với tài sản. Đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó.

2/ Giấy chứng tử của người/những người để lại di sản.

3/ CMND/căn cước công dân/hộ chiếu:

Hộ khẩu của các người thừa kế còn sinh sống tại thời điểm làm thủ tục.

4/ Giấy chứng tử, xác nhận phần mộ.

Giấy xác nhận/chứng minh quan hệ của các người thừa kế đã chết tại thời điểm làm thủ tục.

5/ Trường hợp thừa kế theo pháp luật:

Phải có giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản như: Giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, giấy xác nhận của chính quyền địa phương về việc có quan hệ gia đình…

6/ Trường hợp thừa kế theo di chúc:

Phải có bản sao hoặc bản gốc di chúc.

7/ Trường hợp có các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế phải được thanh toán như:

  • Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng
  • Tiền cấp dưỡng còn thiếu
  • Chi phí cho việc bảo quản di sản
  • Thuế
  • Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân… thì cần có các giấy tờ, tài liệu liên quan về việc có nghĩa vụ tài sản, việc đã thanh toán hay chưa thanh toán các nghĩa vụ tài sản này.

Đó là các giấy tờ căn bản cần chuẩn bị để làm thủ tục thừa kế nói chung, cũng như thừa kế nhà, đất nói riêng. Mỗi trường hợp thừa kế lại có khả năng thêm, bớt hoặc thay cho thế các giấy tờ khác nhau, tùy vụ việc cụ thể.

Xem thêm: Thủ tục cấp sổ hồng cho căn hộ chung cư mới nhất 2020