GDP là gì ? Gdp bình quân đầu người là gì ?

Trong lĩnh vực kinh thế có không ít thuật ngữ chuyên ngành được các chuyên gia sử dụng thường xuyên. Với GDP chưa phải ai cũng hiểu rõ khái niệm, hiểu rõ về cách tính cũng như những vấn đề đang quay quanh tại thời điểm này. Hãy cùng căn hộ Bình Dương Grand View tìm hiểu nhé

Ý nghĩa của GDP là gì ? Gdp bình quân đầu người là gì ?

Ý nghĩa của GDP

GDP là từ viết tắt của cụm từ Gross Domestic Product Có nghĩa là tổng sản phẩm quốc nội (hay còn được gọi là tổng sản phẩm nội địa). Xét về bản chất thì GDP  là chỉ số được đưa ra để đánh giá tổng quan về tốc độ tăng cường của nền kinh tế, đánh giá về mức độ phát triển của một vùng/ quốc gia.

GDP là giá trị của toàn bộ các loại hàng hóa, toàn bộ các loại dịch vụ được trên một vùng lãnh thổ trong 1 khoảng thời gian quy định. Giá trị của GDP trong những một loại hình hàng hóa/ dịch vụ… thường được tính trong khoảng time từ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm phụ thuộc vào từng lĩnh vực. Tất cả các sản phẩm, dịch vụ, ngành nghề đều được tính bởi giá trị GDP thậm chí cả công ty nước ngoài ở trong quốc gia đó.

Trong GDP có GDP bình quân đầu người được nhắc đến nhiều hơn nữa bao giờ hết. Bởi vì GDP đầu người là một “thước đo” phản ánh mức thu nhập cũng như mức sống của người dân trong 1 nước/ vùng/ lãnh thổ/ quốc gia. Chỉ số GDP bình quân đầu người chỉ ở mức tương đối chính xác. Với thời gian tính trong 365 ngày nên chẳng thể chuẩn xác được tuyệt đối. Mặc dù những thống kê chỉ mang tính tương đối, nhưng đây chính là 1 trong các chỉ tiêu những thống kê kinh tế tổng hợp rất quan trọng đối với đa số mọi quốc gia riêng lẻ. Nhờ nó mà chúng ta biết được sự phản ánh kết quả sản xuất bình quân đầu người trong khoảng time quy định. Chỉ số GDP bình quân đầu người cao tỷ lệ thuận với mức thu nhập cũng như cuộc sống hàng ngày người dân ở quốc gia đó. Tuy nhiên có những quốc gia có chỉ số GDP cao nhưng chưa chắc đã là quốc gia có mức sống cao nhất.

Phương thức để tính GDP

Ý nghĩa của GDP là gì ? Gdp bình quân đầu người là gì ?

Phương pháp chi phí (PP thu nhập)

Phương pháp thu thập tổng sản phẩm quốc nội là bằng tổng thu nhập từ các nhân tố liên quan như tiền thuê (rent), lợi nhuận (profit), tiền lãi (interest), lương (wage) được sinh ra trong nền kinh tế nội địa cũng như tổng chi phí sản xuất ra các sản phẩm cuối cùng của nền kinh tế quốc gia.

Công thức tính : GDP=W+R+i+Pr+Ti+De

Trong đó các chỉ số

 • De là phần hao mòn (khấu hao) tài sản cố định
 • Ti là thuế gián thu ròng
 • Pr là lợi nhuận
 • i là tiền lãi
 • R là tiền cho thuê tài sản
 • W là tiền lương

Tính tổng chi tiêu (Phương pháp chi tiêu)

Tức là tổng toàn bộ số tiền mà các hộ gia đình sử dụng để dùng dịch vụ hay mua sắm trong quốc gia đó. TỪ đó ta có thể tính tổng sản phẩm quốc gia 1 cách mau lẹ bằng cách tính tổng chi tiêu cho dịch vụ và hàng hóa của mỗi hộ gia đình hàng năm.

Công thức tính : GDP=C+G+I+NX

Trong đó:

 • M (import) là nhập khẩu
 • X (export) là xuất khẩu
 • NX=X-M
 • NX: cán cân thương mại
 • In – net investment là khoản đầu tư ròng (khoản chi tiêu mở rộng qui mô của tư bản hiện vật)
 • De – depreciation là khấu hao
 • I=De+In
 • I là tổng đầu tư
 • G là tiêu dùng của chính phủ
 • C là tiêu dùng của hộ gia đình

Phương pháp giá trị gia tăng

Giá trị gia tăng của một ngành là GO, giá trị gia tăng của 1 doanh nghiệp được ký hiệu là VA ==>> giá trị gia tăng của nền kinh tế là GDP

Ta sẽ có được công thức tính là :VA = Giá trị thị trường sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp – Giá trị đầu vào được chuyển hết vào giá trị sản phẩm trong các bước sản xuất

Công thức tính giá trị gia tăng của một ngành GO =∑ VAi (i=1,2,3,..,n)

Trong đó

 • n là số lượng doanh nghiệp trong ngành
 • VAi là giá trị gia tăng của doanh nghiệp i trong ngành

Công thức tính giá trị gia tăng của nền kinh tế GDP =∑ GOj (j=1,2,3,..,m)

Trong đó:

 • m là số ngành trong nền kinh tế
 • GOj là giá trị gia tăng của ngành j

GDP bình quân đầu người là gì?

Ý nghĩa của GDP là gì ? Gdp bình quân đầu người là gì ?

GDP bình quân của đầu người tại 1 thời điểm nào đó sẽ bằng chính GDP của quốc gia đó chia cho dân số đang sống và làm việc tại quốc gia đó (trong cùng 1 thời điểm).

Chỉ số GDP đầu người sẽ phản ánh chuẩn xác mức thu nhập bình quân của cuộc sống hàng ngày quốc gia đó ở mức độ tương đối, những quốc gia có chỉ số GDP cao chưa chắc mức sống của quốc gia đó sẽ cao.

Phân biệt GDP và GNP như thế nào

GNP được viết tắt từ cụm từ Gross National Product Có nghĩa là tổng sản phẩm quốc gia hay tổng sản lượng quốc gia: đây chính là 1 chỉ tiêu kinh tế dùng để đánh giá 1 nên kinh tế phát triển hay không.

GNP được tính bằng công thức : tổng giá trị bằng tiền của các dịch vụ công dân và sản phẩm cuối cùng của một nước làm ra trong 1 khoảng thời gian (1 năm) không tính là sản phẩm đó được sản xuất trong nước hay ngoài nước.

Thu nhập sẽ được tính vào trong GNP, điều đó chỉ phụ thuộc vào chủ sở hữu là ai chứ không phụ thuộc vào nhân tố việc sản xuất diễn ra ở đâu.

Giống nhau giữa GDP và GNP

 • Con số cuối cùng của một quốc gia/năm
 • Tính toán dựa trên công thức xác định
 • Đánh giá sự đi lên kinh tế quốc gia
 • Lĩnh vực kinh tế vĩ mô
 • Khái niệm chung được sử dụng trên toàn thế giới.

Khác nhau giữa GDP và GNP

 • GNP là Tổng sản lượng quốc gia (trong & ngoài nước)
 • GDP là Tổng sản phẩm nội địa (trong nước) hay Tổng sản phẩm quốc nội hay

GNP mang nghĩa rộng hơn so với GDP, bởi vì nó bao gồm luôn cả Tổng sản lượng quốc gia; tức là tính luôn cả các nguồn thu từ ngoài lãnh thủ của quốc gia đó.

Hy vọng qua bài viết sau đây các bạn đã có cái nhìn rõ ràng hơn về GDP là gì và ý nghĩa của khái niệm này ra sao.

Xem thêm: Cách quy đổi 1 km2 bằng bao nhiêu ha năm 2020